Wat doen we?

Direct aanmelden

Alle kinderen mogen meedoen, ook als er in hun gezin financiële problemen zijn. Als de ouders een laag gezinsinkomen hebben, tot 120% of 130% van het wettelijk sociaal minimum (afhankelijk van de woonplaats), dan kunnen wij de kinderen waarschijnlijk helpen. Want alle kinderen moeten kunnen meedoen met alle activiteiten op de basis- of middelbare school, de sportclub, de muziekschool en andere culturele activiteiten. Daarvoor zullen de leerlingen over sportschoenen, een muziekinstrument, een fiets om naar school te gaan, soms een computer of mobiele telefoon of bijles en andere voorzieningen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. U kunt dit bespreken met de vrijwilliger die op huisbezoek komt.

Wij zijn actief in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk en zijn er voor kinderen van 4 tot 18 jaar of zolang als zij naar de middelbare school gaan. Stichting Leergeld Leiden en Omstreken wordt gefinancierd door de eerder genoemde gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en particuliere fondsen en personen. Voor de aanvragen voor sport- en culturele activiteiten wordt gebruik gemaakt van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Je kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. We leveren maatwerk; daarom staat hier niet een lange lijst van wat er allemaal mogelijk is. De Leergeld-intermediair bespreekt met jullie wat er nodig is voor de kind(eren).

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Leergeld Leiden en Omstreken de contributie aan de club/vereniging of ontvangen jullie zgn. Leergeldcheques. Daarmee kunnen jullie de goederen halen in een winkel waarmee wij samenwerken. Ouders ontvangen dus nooit geld.

Alleen kosten van een lopend seizoen/schooljaar worden vergoed. Bestaande schulden/oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Wat kunt u verwachten?
Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, neemt een van onze vrijwilligers contact op om een kennismakingsafspraak te maken. Deze persoon bespreekt met u hoe we uw kinderen het best kunnen ondersteunen. Deze vrijwilliger blijft uw vaste contactpersoon.

Met jullie persoonlijke gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Lees hier meer over in ons privacyreglement.